Flokser Trade Ürün Portföy

 • Dietilen Glikol (DEG)
 • Monoetilen Glikol (MEG)
 • Popilen Glikol (MPG)
 • Polimerik MDI
 • Monomerik MDI
 • Modifiye MDI
 • TDI 80/20
 • Alifatik İzosiyanatlar
 • Polieter Polioller
 • Polyester Polioller
 • Adipik Asit
 • DMF
 • Metilen Klorit
 • TCPP (Tris 1-Chloro – 2 Propyl Phosphate)
 • TMP (Trimethylolpropane)
 • TEP (Triethyl phosphate)
 • Ethacure 100 /300
 • MOCA
 • 1-4 Bütandiol
 • Jeffamine D2000 -T-5000
 • Cam Kürecik
 • Hint Yağı (Castor Oil)
 • Katalizörler